Regels autobijtelling

Privégebruik van een auto van uw onderneming

Als u de auto van de onderneming ook privé gebruikt, bijvoorbeeld voor vakantieritten, boodschappen of familiebezoek, dan hebt u daar zelf voordeel van. Dit wordt het ‘privégebruik van de auto van uw onderneming’ genoemd. Dit privégebruik moet u met de autokosten van uw onderneming verrekenen. Ook voor de btw moet u rekening houden met het privégebruik van de auto.

Privégebruik bestelauto

De regels voor privégebruik van een auto gelden ook voor bijna alle bestelauto’s. Uitzondering hierop zijn bestelauto’s die bijna uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat dan om auto’s die bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. In zulke gevallen verrekent u het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met de autokosten.

Btw en de auto vanaf 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. In 2011 moet u daarom zowel de oude als de nieuwe regels toepassen. Van 1 januari 2012 past u alleen de nieuwe regels toe. In de nieuwe regeling is de koppeling met de regels voor de loon- en inkomstenbelasting losgelaten. Een voorbeeld hiervan is de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de loonbelasting. Deze verklaring geldt niet voor ondernemers en heeft voor de btw geen betekenis.

Bedrijfs- of privévermogen?

Koopt u een auto die u zakelijk en privé wilt gebruiken? U moet dan kiezen of u deze tot uw bedrijfs- of uw privévermogen rekent. Dit is van belang voor de btw-aftrek bij de aanschaf. Ook heeft de keuze gevolgen als u de auto weer wilt verkopen.

Rekent u de auto volledig tot uw bedrijfsvermogen? Dan kunt u de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.

Kilometeradministratie

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Verderop in dit artikel leest u hoe het privégebruik uitrekent als u geen kilometeradministratie kunt of wilt bijhouden. Als u wel een kilometeradministratie wilt bijhouden dient deze aan een aantal regels te voldoen.

In uw kilometeradministratie dient u het volgende te vermelden:

· Het merk van de auto

· Het type van de auto

· Het kenteken van de auto

· De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt

· De ritgegevens. Een rit is de enkelereisafstand van plaats A naar plaats B

De ritgegevens bestaan uit:

· De datum

· De begin- en eindstand van de kilometerteller

· Het adres van vertrek- en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis.

· De route die u heeft gereden, als u niet de meest gebruikelijke route heeft genomen.

· Of het een privé- of een zakelijk rit is.

· De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke- en privékilometers rijdt.

U kunt hier een rittenregistratie formulier downloaden

Let op!

Vanaf 1 juli 2011 is woon-werkverkeer voor de btw privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als zijn personeel. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur reist naar de bouwplaats of het adres van een klant, dan is dat geen woon-werkverkeer.

Geen kilometeradministratie

Hebt u geen kilometeradministratie? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 30.000,- inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 30.000,- = € 810,- btw betalen.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 810,- = € 405,-. U hebt in zo’n geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Auto gekocht zonder aftrek btw

Hebt u bij de aanschaf van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u privé hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Voor meer informatie klik hier.

(Bron: Belastingdienst dd. 08-08-2012, aan dit artikel kunnen géén rechten ontleend worden)