Bedrijfsbeëindiging of overgang onderneming?

21 mei 2015

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die de overdragende ondernemer heeft op grond van de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers van rechtswege over op de verkrijger. Van belang voor de vaststelling of sprake is van de overgang van een onderneming is dat een economische eenheid met behoud van identiteit wordt overgedragen. Het begrip overdracht wordt in dit verband ruim uitgelegd.

Naar het oordeel van Hof Den Haag was in de volgende situatie sprake van de overgang van een onderneming. Een nieuw opgerichte BV exploiteerde een paprikakwekerij op de grond en in de kassen waar voorheen een VOF een paprikakwekerij exploiteerde. Bij een paprikakwekerij is het gebruikelijk dat aan het einde van het oogstseizoen de planten worden geruimd, dat op een andere plaats zaden tot planten worden opgekweekt die vervolgens worden geplant, gecultiveerd en geoogst. Na het ruimen van de oude planten van de VOF werden de opgekweekte planten van de BV op hetzelfde adres afgeleverd. De VOF verkocht de grond met kassen en inventaris aan de moedermaatschappij van de BV. Volgens het hof heeft de onderneming van de VOF haar identiteit behouden. De procedure was aangespannen door twee personeelsleden van de VOF. Omdat sprake was van de overgang van een onderneming hadden beide werknemers een arbeidsovereenkomst met de BV.