Bespaar erfbelasting door schenking aan uw kinderen

9 november 2015

Tijdig schenken aan uw kinderen kan in de toekomst erfbelasting besparen en dus een voordelige manier van vermogensoverheveling zijn. Schenkingen aan uw kinderen in 2015 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.277 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 25.322. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 52.752 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste € 121.926 en van 20% over het meerdere. Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag € 2.111.

Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. U moet de schenking dan wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Let op! Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u in de aangifte schenkbelasting een beroep op deze vrijstelling doen. Die aangifte moet u vóór 1 maart 2016 indienen.