Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

22 oktober 2015

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst heeft de staatssecretaris enkele versoepelingen toegezegd. Het wetsvoorstel bevat een gewenningsperiode van één jaar, waarin van papieren naar elektronische berichten wordt overgestapt. De staatssecretaris honoreert de in de Kamer geuite wens van verlenging van de gewenningsperiode. Voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging om aangifte te doen en voor de voorlopige en definitieve aanslagen wordt de gewenningsperiode verlengd tot twee jaar.

Alle berichten op het gebied van de invordering van belastingen en toeslagen worden de komende jaren nog op papier verzonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanmaningen. Pas op termijn worden ook deze berichten uitsluitend elektronisch verzonden.

Eerder had de staatssecretaris al toegezegd dat hij de Tweede Kamer vooraf informeert wanneer de aangifte inkomstenbelasting, het maken van bezwaar in de fiscaliteit en toeslagen, de uitspraak op bezwaar, de navorderingsaanslag, informatieverzoeken van de Belastingdienst aan belastingplichtigen en boetes en klachten uitsluitend elektronisch zullen worden verzonden. De staatssecretaris zal deze informatie ook aan de Eerste Kamer verstrekken.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen.