Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw

12 augustus 2015

De omzetbelasting kent het begrip fiscale eenheid. Wanneer ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, worden zij als een fiscale eenheid aangemerkt. Dat gebeurt bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur, al dan niet op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers.

De Belastingdienst deelde bij beschikking mee dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting per 1 januari 2013 zou worden beëindigd. Volgens de Belastingdienst werd niet aan alle voorwaarden voor een fiscale eenheid voldaan. De betrokken ondernemers maakten bezwaar tegen deze beschikking. Het bezwaar werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat de beschikking niet voor bezwaar vatbaar was.

Het einde van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is niet afhankelijk van een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. De fiscale eenheid eindigt van rechtswege wanneer niet langer wordt voldaan aan de door de wet gestelde eisen. Volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep alleen open voor een beschikking die de inspecteur op grond van een bepaling in een belastingwet neemt en die als voor bezwaar vatbaar is aangemerkt. Volgens de rechtbank Den Haag is het bezwaar tegen de beschikking terecht niet ontvankelijk verklaard.