Geen naheffing parkeerbelasting bij onjuiste invoer kenteken

12 november 2015

Wanneer belasting, die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen, niet is betaald kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Een gemeentelijke heffingsambtenaar meende dat ook een naheffingsaanslag kan worden opgelegd wanneer de verplichte aangifte niet correct is gedaan. Volgens Hof Amsterdam is bepalend of de belasting al dan niet is voldaan.

Hof Amsterdam heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd die was opgelegd omdat bij het doen van de aangifte een onjuist kenteken was ingevoerd. De gemeentelijke heffingsambtenaar meende dat de verplichte aangifte parkeerbelasting niet correct was gedaan en dat daarom belasting kon worden nageheven. Volgens het hof stond vast dat de verschuldigde parkeerbelasting was voldaan. Dat bleek uit de volgende opsomming van feiten.

  1. De gemeente had het verschuldigde bedrag ontvangen. Betalingen die via een parkeerautomaat worden gedaan hebben geen ander doel dan het voldoen van parkeerbelasting.
  2. De automobilist had een betaalbewijs laten printen door de parkeerautomaat en dat betaalbewijs zichtbaar achter de voorruit van de auto gelegd.
  3. De tekst van het geprinte betaalbewijs maakte duidelijk voor welke parkeertijd het bedrag was betaald.
  4. De auto stond geparkeerd in het juiste tariefgebied.
  5. De automobilist had ook een afschrift van de bankrekening waarop de betaling via de parkeerautomaat vermeld stond.

Het hof verwees naar arresten van de Hoge Raad over de loonbelasting. In deze arresten heeft de Hoge Raad gezegd dat de opvatting dat verschuldigde belasting die wel is betaald maar niet in de aangifte is verwerkt, als niet betaalde belasting moet worden aangemerkt, niet juist is. Over de mogelijkheid om parkeerbelasting na te heffen heeft de Hoge Raad gezegd dat, als vaststaat dat iemand de door hem verschuldigde parkeerbelasting tijdig heeft betaald, naheffing van die belasting niet is toegestaan.