Herziening box 3

17 september 2015

Het kabinet wil de regeling van belastingheffing in box 3 aanpassen per 1 januari 2017. De systematiek van heffing over een verondersteld behaald rendement verandert niet. Het veronderstelde rendement wordt in 2017 echter aangepast aan de hoogte van het vermogen in box 3. Tot 2017 geldt voor het totale box 3-vermogen het forfaitaire rendement van 4%. Vanaf 2017 zijn er drie vermogensklassen. De eerste klasse loopt tot € 100.000 en kent een forfaitair rendement van 2,9%. De tweede klasse loopt van € 100.000 tot € 1 miljoen en kent een forfaitair rendement van 4,7%. De derde klasse loopt vanaf  € 1 miljoen en kent een forfaitair rendement van 5,5%. Het tarief blijft 30%. Het heffingvrije vermogen gaat met ingang van 2017 naar € 25.000. In 2015 bedraagt het heffingvrije vermogen € 21.330. De gedachte achter de herziening van de regeling in box 3 is een verdeling van het vermogen van elke belastingplichtige over schijven met ieder een eigen vermogensmix. De vermogensmix is gebaseerd op gegevens uit de belastingaangiften over 2012. De vermogensmix zal voor het eerst na drie jaar en vervolgens om de vijf jaar worden geëvalueerd.