Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

9 juni 2016

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer omvat.

Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat er geen reden was voor een bijtelling bij het loon van de dga van een BV. Het hof had vastgesteld dat de BV een auto aan de dga ter beschikking stelde. Volgens het hof hoefde er geen bijtelling plaats te vinden omdat de sleutels van de auto na sluitingstijd in de sleutelkast van het bedrijf werden opgeborgen en de auto ’s avonds bij het bedrijf geparkeerd stond. Het hof hield daarbij rekening met de verklaring van de dga dat hij fysiek amper in staat was om auto te rijden en met het feit dat hij privé een auto had.

Volgens de Hoge Raad is dat zonder nadere motivering geen reden om de bijtelling achterwege te laten. Hof Amsterdam moet de zaak nu verder behandelen.