Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

18 augustus 2016

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer bij de levering omzetbelasting verschuldigd is. De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting. Uitgezonderd van de vrijstelling van omzetbelasting zijn de levering van een (vrijwel) nieuw gebouw en de levering van een bouwterrein. In die gevallen is dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Een bestaand gebouw kan door een grondige verbouwing een nieuw gebouw worden. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was dat geval bij een winkelpand dat op de voorgevel na volledig werd gesloopt. De dragende constructie en de fundering werden vervangen door een nieuwe constructie en fundering. Daarna werd het pand herbouwd met een andere indeling en een grotere inhoud. Het hof vond niet van belang dat het aanzicht en de functie van het pand niet zijn gewijzigd. Ten tijde van de levering waren de sloopwerkzaamheden voltooid en was met de verbouwing begonnen. Het hof oordeelde dat het een levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw vóór het tijdstip van eerste ingebruikneming betrof. De vrijstelling van overdrachtsbelasting was daarop van toepassing.