Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet

17 december 2015

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Zorgverzekeringswet voor 2016 vastgesteld. De hoge bijdrage daalt van 6,95 naar 6,75%. De hoge bijdrage geldt voor inhoudingsplichtigen. De lage bijdrage stijgt van 4,85 naar 5,5%. De lage bijdrage geldt voor mensen zonder werkgeversrelatie. De reden voor deze flinke stijging is dat het kabinet vorig jaar heeft besloten om het verschil tussen de hoge en de lage bijdrage met ingang van 2016 terug te brengen naar 1,25%. Dit besluit is genomen ter compensatie van de vanwege het niet invoeren van de huishoudentoeslag niet behaalde besparing. De inkomensafhankelijke premie wordt berekend over het premieloon voor de sociale verzekeringen.

 Loontijdvak  Maximum bijdrageloon
 Dag  € 202,93
 Week  € 1.014,67
 Vier weken  € 4.058,69
 Maand  € 4.396,91
 Kwartaal  € 13.190,75
 Jaar  € 52.763,00