Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

16 juni 2016

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze pilot is te onderzoeken hoe informatie over de financierbaarheid van het mkb kan worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten. In dat kader is de websitewww.financieringslink.nl. gelanceerd. Op deze website kunnen ondernemers aan de hand van een gestandaardiseerde gegevensset een financieringsaanvraag voorleggen aan verschillende financiers, die een beoordeling over de haalbaarheid van de aanvraag afgeven.

Het ministerie van Economische Zaken wil nu weten hoe het verder moet na de afloop van de pilot in september 2016. Daarom is het ministerie een internetconsultatie gestart om te onderzoeken hoe de transparantie en de werking van de financieringsmarkt voor het mkb op langere termijn kan worden versterkt en wat de rol van de overheid daarin zou moeten zijn. Betrokkenen en geïnteresseerden worden gevraagd voor 15 juli 2016 hun reactie te geven aan de hand van een aantal vragen.