Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar

4 mei 2016

De rente en de kosten van een eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Dat geldt niet voor een koersverlies dat wordt geleden bij de omzetting van een eigenwoningschuld in een andere valuta.

De eigenaar van een woning zette in 2007 zijn eigenwoningschuld van een lening in euro’s om naar een lening in Zwitserse francs. De reden daarvoor was de lagere rente die gold voor een lening in francs. In 2010 werd de lening weer omgezet naar euro’s. Door de koersstijging van de franc ten opzichte van de euro leed de woningeigenaar een verlies van ruim € 127.000 door de omzetting. Dat bedrag wilde hij ten laste van zijn inkomen brengen als kosten van de geldlening.

De Rechtbank Zeeland-West Brabant was van oordeel dat het geleden koersverlies niet tot de aftrekbare kosten van geldlening behoort. Daaronder vallen alleen de rechtstreeks aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening verbonden kosten, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 1982. In hoger beroep heeft Hof Den Bosch de uitspraak van de rechtbank onderschreven.