Kosten jachtrecht geen uitdeling aan dga

26 maart 2015

Alleen zakelijke uitgaven komen ten laste van de winst van een onderneming. Wanneer een BV uitgaven doet die geen zakelijk doel dienen maar de persoonlijke doelen van haar aandeelhouder, komen de uitgaven niet ten laste van de winst. Het bedrag van de uitgaven wordt als winstuitdeling (dividend) aangemerkt bij de aandeelhouder. Regelmatig wordt discussie gevoerd tussen Belastingdienst en ondernemers over door de BV gedane uitgaven die verband houden met een hobby of persoonlijke interesse van de dga.

Bij een boekenonderzoek bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting constateerde de Belastingdienst dat een van de BV’s kosten voor jachtapparatuur en voor een jachtrecht ten laste van het resultaat had gebracht. De Belastingdienst merkte deze bedragen aan als uitdelingen van winst aan de dga. De dga bestreed dat het ging om winstuitdelingen.

Een van de BV’s van de fiscale eenheid exploiteerde een hotel en restaurant. Volgens de dga diende de jacht voor relatiebeheer. Geschoten wild wordt in het eigen restaurant verkocht. Volgens de dga was de jacht geen hobby, maar een bedrijf. Hof Den Bosch vond, in navolging van de rechtbank, aannemelijk dat het jachtrecht zakelijke doeleinden diende, gelet op de activiteiten van de diverse groepsvennootschappen. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de dga naast het door de BV betaalde jachtrecht een eigen jachtlocatie had, waarvan hij de kosten zelf droeg. Ten aanzien van de jachtapparatuur was het oordeel anders. Een zakelijk doel had de dga voor deze apparatuur niet aannemelijk gemaakt. Voor dat deel bleef de winstuitdeling overeind.