Naheffingen BZM

14 januari 2016

Wie met een zwaar motorrijtuig in Nederland gebruik van de autosnelweg wil maken, moet belasting zware motorrijtuigen (BZM) betalen. De BZM is een belasting die op eigen initiatief moet worden aangegeven en betaald voordat met het motorrijtuig de autosnelweg wordt gebruikt. De belasting kan voor een tijdvak van een jaar worden voldaan, maar andere tijdvakken, bijvoorbeeld van een dag zijn ook mogelijk.

De eigenaar van een vrachtauto vergat om na afloop van een jaar om een nieuw vignet aan te vragen voor het volgende jaar. De Belastingdienst legde voor iedere keer dat werd geconstateerd dat met de vrachtauto gebruik werd gemaakt van de Nederlandse autosnelweg een naheffingsaanslag voor een dag op met een verzuimboete. De verzuimboete bedroeg iedere keer € 246. De Belastingdienst heeft met de transportbranche afgesproken dat naheffingsaanslagen BZM binnen drie maanden na de controledatum worden opgelegd.

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag hanteert de Belastingdienst in dit soort zaken een matigingsbeleid, waarbij de boetes worden verminderd tot € 160. Dat matigingsbeleid is niet gepubliceerd. Hof Den Bosch vindt het niet publiceren van het matigingsbeleid onacceptabel. Belastingplichtigen en de belastingrechter hebben daardoor niet de mogelijkheid om te beoordelen of de boete volgens dat beleid is vastgesteld. Alleen al om die reden oordeelde het hof dat de boetes niet hoger mochten zijn dan € 160 per boetebeschikking. Vervolgens honoreerde het hof het standpunt van de eigenaar van de vrachtauto dat er niet meer dan één boete mocht worden opgelegd omdat hij het voornemen had om het jaarvignet te verlengen, maar dat om onbegrijpelijke reden niet had gedaan. Alle verzuimen waren terug te voeren op deze fout. Zodra het de eigenaar duidelijk was geworden dat de fout was gemaakt, heeft hij alsnog een jaarvignet aangevraagd. Het hof stelde het totaal aan boetes vast op € 160, te verdelen over de negen boetebeschikkingen.