Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks

3 december 2015

Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie (EC) om de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks aan te merken als verboden staatssteun.

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de EC in deze zaak. Volgens de EC verleent Nederland staatssteun aan Starbucks door de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks in een Advance Pricing Agreement. Het kabinet zegt dat de Belastingdienst voor het vaststellen c.q. beoordelen van de verrekenprijzen die Starbucks hanteert internationaal erkende methoden heeft gebruikt. Het oordeel van de EC roept volgens het kabinet veel vragen op, die in beroep wellicht beantwoord kunnen worden. Het kabinet hoopt daarmee duidelijkheid te krijgen over de toepassing van zekerheid vooraf door middel van rulings.

De inzet van het kabinet is gericht op het tegengaan van belastingontwijking, maar met behoud van een goed vestigingsklimaat in Nederland.