Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

23 juni 2016

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit instemmingsrecht geldt ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is.

De OR heeft geen instemmingsrecht als het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of in een regeling van arbeidsvoorwaarden die is vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Het instemmingsrecht geldt ook niet als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De ondernemer wordt verplicht om de OR tijdig te informeren over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling. Op die manier kan de OR gebruik maken van zijn instemmingsrecht voor zover de wijzigingen betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De informatieplicht geldt ongeacht de pensioenuitvoerder. De OR heeft ook instemmingsrecht ten aanzien van het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten van alle of een deel van de werknemers onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland.