Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil

5 januari 2017

Met enige vertraging heeft de staatssecretaris van FinanciĆ«n een rapport van een onderzoek naar het samenvoegen van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een eerdere evaluatie uit 2013 toonde aan dat MIA en Vamil effectieve instrumenten zijn. Bij die evaluatie is geconstateerd dat MIA en Vamil qua aard van investeringen en qua gebruikers naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat is de aanleiding geweest voor het onderzoek naar het samenvoegen van beide regelingen om na te gaan of dat tot een efficiencyverbetering zou kunnen leiden. Dat blijkt niet het geval te zijn.
Onderzocht zijn de gevolgen van het:

  • omzetten van de Vamil in de MIA;
  • omzetten van de MIA in de Vamil;
  • verkleinen van de Milieulijst;
  • vervangen van beide regelingen door een subsidievariant.

Gezien de uitkomsten van het onderzoek stelt de staatssecretaris voor om op dit moment geen wijzigingen aan te brengen in beide regelingen.