Protocol Belastingdienst vermiste personen

25 augustus 2016

De Belastingdienst heeft in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol opgesteld voor het onderhouden van contact met achterblijvers van vermiste personen. Vermiste personen hebben wettelijk de status van levend persoon. Dat betekent allerlei verplichtingen gewoon doorlopen, terwijl achterblijvers in de praktijk deze zaken van de vermiste persoon niet kunnen regelen.

Uitgangspunt voor de Belastingdienst bij dit protocol is, dat zij binnen het kader van wet- en regelgeving blijft. Binnen dat kader kunnen afspraken met achterblijvers worden gemaakt om activiteiten tijdelijk te blokkeren of op te schorten. Deze afspraken kunnen zowel over de aanslagregeling als over controle- of invorderingshandelingen gaan. Het protocol is in de Staatscourant geplaatst en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 in werking getreden.