Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II

7 april 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen over het wetsvoorstel Autobrief II. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris ook een reactie op ingediende amendementen ter aanpassing van het wetsvoorstel.

Bijtelling
Onderdeel van het wetsvoorstel is dat voor nieuwe auto’s vanaf 2017 het algemene bijtellingspercentage 22 bedraagt tegen 25 nu. Dat lagere algemene percentage gaat niet gelden voor auto’s die voor 2017 op kenteken zijn gezet. Een van de vragen betreft de mogelijkheden om een dergelijke auto op een of andere wijze toch onder het percentage van 22 te brengen. De staatssecretaris ziet geen mogelijkheden om het hogere algemene bijtellingspercentage te vermijden door bijvoorbeeld voor de auto een ander kenteken aan te vragen.

Testmethode
De CO2-uitstoot van voertuigen wordt vastgesteld aan de hand van een testmethode. De nu gebruikte methode is niet representatief en zal worden vervangen door een andere methode. Op dit moment worden de laatste details voor de invoering daarvan in Europees verband uitgewerkt. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de nieuwe testmethode per 1 september 2017 in werking te laten treden voor nieuwe modellen die vanaf die datum op de markt komen. Een jaar later moet de nieuwe testmethode gelden voor alle modellen, behalve voor uitlopende modellen. De invoering van een nieuwe testmethode zal gevolgen hebben voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Het is niet de bedoeling om de totale opbrengst van de BPM te verhogen door de invoering van de nieuwe testmethode. In de overgangsperiode zijn er voertuigen waarvan de uitstoot met de nieuwe methode is vastgesteld en voertuigen waarvan de uitstoot met de oude methode is vastgesteld. Mogelijk komen er voor auto’s die met de nieuwe methode zijn getest aparte tabellen. Een alternatief is dat er een omrekenmodel komt om de CO2-uitstoot onder de nieuwe testmethode te kunnen vergelijken met de CO2-uitstoot onder de oude methode. Nieuwe tabellen zijn dan niet nodig.

Amendementen
In de Tweede Kamer zijn enkele amendementen ingediend ter aanpassing van het wetsontwerp.

  • De staatssecretaris ontraadt het ingediende amendement om het deel van de catalogusprijs van nulemissieauto’s waarvoor vanaf 2019 een bijtelling van 4% geldt te verhogen naar € 100.000. Volgens de staatssecretaris leidt dat tot overstimulering.
  • De staatssecretaris ontraadt ook het amendement om de bijtelling voor nulemissieauto’s vanaf 2017 te verhogen van 4 naar 10%. Het kabinet ondersteunt de overgang naar elektrisch rijden en wil deze tot en met 2020 stimuleren op het bestaande niveau.
  • Ook het amendement om het algemene bijtellingspercentage op 23 te stellen wordt ontraden. De keuze voor 22% is gebaseerd op factoren zoals gedaald brandstofverbruik en beperkende voorwaarden voor privégebruik.
  • Het amendement om de kortingen in de MRB voor plug-in hybride voertuigen met een uitstoot tot 50 gram per kilometer te verruimen zou ten laste gaan van de gewone autorijder omdat voor hem de tarieven van de MRB minder verlaagd worden. Dit doet ook afbreuk aan de balans in het wetsvoorstel. Daarom ontraadt de staatssecretaris dit amendement.
  • Verder is er een amendement ingediend om de toeslag in de MRB voor oude vervuilende dieselbestelauto’s van ondernemers te verhogen van 15 naar 30%. Het kabinet vindt een toeslag van 15% voldoende. Dit amendement verhoogt de uitvoeringskosten en de complexiteit. Daarom ontraadt de staatssecretaris ook dit amendement.

Het uiteindelijke oordeel over de amendementen is overigens niet aan de staatssecretaris maar aan de Tweede Kamer. Die beslist daarover bij de stemming over het wetsvoorstel.