Saren in het buitenland

12 mei 2016

Partijen die in Nederland spaarproducten aanbieden aan particulieren hebben daarvoor een vergunning nodig en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoeveel mensen via bemiddelaars sparen in het buitenland is niet bekend. Wel is bekend dat Nederlanders ongeveer 15 miljard euro aan buitenlandse spaartegoeden en deposito’s hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op banken met een Nederlandse bankvergunning. Banken met een vergunning van een andere EU-lidstaat, die via een bijkantoor in Nederland actief zijn, vallen onder het toezicht van de toezichthouder in die andere EU-lidstaat. Dat geldt ook voor banken uit andere lidstaten die via Nederlandse bemiddelaars deposito’s van Nederlandse huishoudens aantrekken.

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de risico’s van sparen in het buitenland. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een publicatie in het Financieel Dagblad. De vragensteller refereert aan een Bulgaarse bank die een spaarrekening aanbiedt met 2,5% rente. De rente wordt pas na vijf jaar uitbetaald. Dat is toegestaan en ook bij Nederlandse aanbieders niet ongebruikelijk bij depositorekeningen waarbij spaargeld voor langere tijd wordt vastgezet. Binnen de Europese Economische Ruimte geldt een depositogarantiestelsel waardoor spaartegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd zijn. Aangegroeide rente op een spaarrekening valt onder deze garantie. Malafide en illegale bemiddeling wordt door de AFM aangepakt. Volgens de AFM zijn er weinig signalen over partijen die hoge spaarrentes (in het buitenland) aanbieden of daarin bemiddelen.