Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd

2 april 2015

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Volgens dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd vanaf 2016 met stappen van drie maanden omhoog naar 66 jaar in 2018 en vervolgens met stappen van vier maanden naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is verdere verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting.

De bestaande overbruggingsregeling wordt verlengd en verruimd. De overbruggingsregeling loopt nu tot 2019. Na verlenging loopt de regeling tot 2023. De verruiming houdt in dat mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan gebruik kunnen maken van de overbruggingsregeling om het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat te dichten. De overbruggingsregeling geldt voor mensen met een laag inkomen van 65 jaar tot de verhoogde AOW-leeftijd. Om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen mogen alleenstaanden een inkomen hebben tot 200% van het wettelijk minimumloon. Samenwonenden mogen een gezamenlijk inkomen hebben van 300% van het wettelijk minimumloon.