Tweede Kamer wil werkelijk rendement belasten in box 3

8 oktober 2015

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om in box 3 van de inkomstenbelasting het werkelijke rendement te belasten. In de huidige wetgeving is de belastingheffing in box 3 gebaseerd op een fictief rendement van 4%. Het Belastingplan 2016 bevat een voorstel om ingaande 2017 het fictieve rendement afhankelijk te laten zijn van de hoogte van het vermogen in box 3. Dat voorstel gaat uit van drie vermogensschijven met ieder een eigen fictief rendement. De gedachte daarachter is dat hoe hoger het vermogen is, des te hoger het veronderstelde haalbare rendement zal zijn.
In de motie wordt de regering gevraagd om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om voor de Belastingdienst haalbaar te maken dat de werkelijke rendementen worden belast.