Uitbreiding kraamverlof partner

19 oktober 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen invoering van de uitbreiding van het kraamverlof voor de partner met drie dagen. Het UWV moet deze regeling gaan uitvoeren. Op dit moment ligt een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het UWV heeft 1 januari 2019 genoemd als datum waarop de regeling kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat jaarlijks ongeveer 150.000 aanvragen zullen worden gedaan voor een uitkering. Dat vraagt een ingrijpende aanpassing van de automatiseringssystemen. Voor de verwerking van een aanvraag is de geboortedatum van het kind nodig. Dat vereist een koppeling met de basisregistratie personen. Ook zijn gegevens nodig over de relatie tussen de aanvrager en het kind. Het UWV beschikt nu niet over deze gegevens. Ook dat zal moeten worden geregeld. Volgens de minister kan de invoering van de uitbreiding van het kraamverlof niet eerder dan per 1 januari 2019 geregeld worden.