Uitwerking Autobrief II aangenomen

21 juli 2016

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen. De wet uitwerking Autobrief II bevat het beleid op het gebied van de autobelastingen voor de periode van 2017 tot en met 2020. Het gaat niet alleen om de bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak, maar ook om de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De wet treedt op 1 januari 2017 in werking.

Bijtelling privégebruik
Het standaard bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s gaat met ingang van 2017 van 25 naar 22. De bestaande kortingen op de bijtelling verdwijnen. Alleen voor zeer zuinige auto’s (CO2–uitstoot van 1 tot 50 g/km) geldt in 2017 en 2018 nog een verlaagde bijtelling van 17% respectievelijk 19%. Voor nulemissie-auto’s geldt tot en met 2020 een bijtelling van 4%, zij het dat in 2019 en 2020 dit verlaagde tarief beperkt is tot € 50.000, tenzij de auto wordt aangedreven door waterstof.

N.B. Voor auto’s die eerder (voor 2017) op kenteken zijn gezet, blijven de op dat moment geldende bijtellingspercentages gedurende 60 maanden van kracht. De verlaging van de algemene bijtelling naar 22% heeft effect voor auto’s die nu onder de 25%-bijtelling vallen.