Urencriterium voor de ondernemer

7 augustus 2015

De  inkomstenbelasting kent een aantal fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers. Deze faciliteiten zijn een belangrijke stimulans om als ondernemer te gaan werken. Om de toegang tot deze gunstige regelingen te beperken tot “echte” ondernemers is het urencriterium ingevoerd.

Urencriterium
Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar in hun eigen onderneming werken om recht te hebben op de belangrijkste onderdelen van de ondernemersaftrek en om bedragen aan de oudedagsreserve toe te voegen. Het begrip “uren die gewerkt worden in de onderneming” moet ruim worden uitgelegd. Reistijd, boekhouding, opleiding in het kader van de onderneming: al deze uren tellen mee.

Grotendeelscriterium
Voor ondernemers, die naast hun onderneming nog andere werkzaamheden verrichten, geldt voor het urencriterium een beperkende voorwaarde. Zij moeten in een jaar meer dan 50% van hun gewerkte tijd hebben besteed aan de onderneming. De bedoeling van dit grotendeelscriterium is om mensen die een nevenactiviteit tot onderneming hebben verheven uit te sluiten van de faciliteiten.

Let op: Deze eis is niet van toepassing in de eerste vijf jaar van het ondernemerschap. Een startende ondernemer hoeft alleen aan het urencriterium te voldoen.

Ook voor andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst, geldt dat de arbeidstijd ruim moet worden geïnterpreteerd. Het kan voorkomen dat door de reistijd die wordt besteed aan een normale dienstbetrekking het aantal uren dat besteed wordt aan de onderneming daalt onder de 50% en er daardoor geen recht op ondernemersfaciliteiten bestaat.

Urenverantwoording
Het verdient aanbeveling om een goede urenverantwoording bij te houden om te kunnen bewijzen dat u aan het urencriterium en aan het grotendeelscriterium voldoet.