Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016

10 december 2015

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.

Naam Percentage Bedrag
AOW-premie 17,90
Anw-premie 0,60
Opslag kinderopvangtoeslag 0,50
Awf-premie 2,44
Vervangende premie sectorfondsen 2,16
Ufo-premie 0,78
Aof-basispremie 5,88
Maximum premieloon
– per jaar € 52.763
– per maand € 4.396,91
– per vier weken € 4.058,69
– per week € 1.014,67
– per dag € 202,93