Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer

23 december 2015

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga daarnaast de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de BV in eigen beheer te laten opbouwen. Over opbouw van pensioen in eigen beheer is veel te doen. Door steeds strengere voorschriften is de vorming van een pensioen in eigen beheer niet echt interessant meer voor de dga. De vraag is hoe het nu verder moet. De staatssecretaris van Financiƫn heeft over dat onderwerp al eerder brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Na zijn laatste brief, waarin de staatssecretaris een voorkeur heeft uitgesproken voor het oudedagssparen in eigen beheer, is de vraag of het niet verstandiger is om het pensioen in eigen beheer af te schaffen zonder dat er een andere vorm van oudedagsvoorziening in eigen beheer voor in de plaats komt.

Deze afschaffingsvariant is door de staatssecretaris uitgewerkt. Een groot voordeel van afschaffing van de pensioenopbouw in eigen beheer is de vereenvoudiging van regelgeving en de uitvoering daarvan. De gedachte is om het afschaffen van de mogelijkheid om een oudedagsvoorziening in eigen beheer te vormen te combineren met een tijdelijke maatregel die afkoop van de bestaande voorziening mogelijk maakt. Uitgangspunt is een fiscaal geruisloze verlaging van de pensioenvoorziening tot het niveau van de waarde op de fiscale balans van de BV. Daarna kan het pensioen worden afgekocht voor die waarde. Bij deze afkoop wordt loonheffing geheven over 80% van de afkoopsom en wordt geen revisierente berekend. De voorkeur van de staatssecretaris gaat uit naar een eenmalige afkoopmogelijkheid, die bijvoorbeeld alleen in het jaar 2017 geldt. Wanneer de dga niet kiest voor deze afkoopmogelijkheid blijft de pensioenaanspraak gewoon in stand. Uiteraard kan over nieuwe dienstjaren geen pensioen in eigen beheer worden opgebouwd. De staatssecretaris ziet niets in een combinatie van oudedagssparen in eigen beheer en een gefaciliteerde afkoopmogelijkheid voor de bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer.

Volgens de staatssecretaris is het mogelijk om een nieuwe regeling per 1 januari 2017 in te laten gaan als de uiteindelijke keuze voor het krokusreces van 2016 is gemaakt.