Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

10 december 2015

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van forfaits, waardoor de uitkomst kan afwijken van de werkelijke waarde. Wanneer die afwijking meer dan 10% bedraagt, is de waarderingsmethodiek onverbindend.

In een procedure over de erfbelasting was de waardering van verhuurde onroerende zaken in geschil. Hof Amsterdam heeft in deze procedure de erfgenaam de mogelijkheid gegeven om aannemelijk te maken dat de waarde in het economisch verkeer inderdaad meer dan 10% afwijkt van de waarde uitgaande van de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Voor een groot deel van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaken slaagde de erfgenaam er in om dat aannemelijk te maken. Het hof hield rekening met de lagere waarde van de nalatenschap en verlaagde de aanslag erfbelasting.