Werkkostenregeling 2016

7 januari 2016

In de werkkostenregeling zijn voor 2016 de volgende zaken van belang:

De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt 1,2% (2015: 1,2%) van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,25 (2015: € 3,20) per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,45 (2015: € 5,40)  per dag.

Aanpassing gebruikelijkheidscriterium
De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Deze bevoegdheid wordt beperkt door het gebruikelijkheidscriterium. Dat criterium houdt in dat niet alleen de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter mag zijn dan gebruikelijk is, maar dat ook het aanwijzen van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel op zichzelf niet ongebruikelijk mag zijn.

Om te kunnen beoordelen of iets gebruikelijk is, kan een vergelijking worden gemaakt met andere werknemers van de werkgever. Als een werkgever vrijwel de volledige vrije ruimte gebruikt voor een of enkele werknemers is dat ongebruikelijk. Daarnaast kan een werknemer worden vergeleken met andere werknemers in dezelfde functiecategorie. Bij verschillen zal de werkgever daar een verklaring voor moeten kunnen geven. Ook kan een vergelijking met andere werkgevers in dezelfde sector worden gemaakt. Als vergelijken met een andere werkgever niet mogelijk is, wordt de aanwijzing als eindheffingsloon naar redelijkheid beoordeeld.

Afschaffen nihilwaardering rentevoordeel personeelslening eigen woning
Met ingang van 1 januari 2016 is de nihilwaardering voor het rentevoordeel op een personeelslening voor de eigen woning vervallen. Het rentevoordeel vormt daardoor belast loon voor de werknemer.